W piątek, 5 października 2018 r., rozpoczęła się wizytacja kanoniczna naszej parafii przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.

Jednym z punktów programu wizytacji byo spotkanie z sołtysami wsi wchodzących w skład parafii oraz członkami Rady Parafialnej.

fot. Marcin Gruszka