1.  W minionym roku sakrament chrztu św. przyjęło 49 dzieci, do I Komunii św przystąpiło 67 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęły 73 osoby, sakramentalny związek małżeński zawarło 21 par, pogrzebów zmarłych parafian było 44, comiesięcznym duszpasterstwem chorych było objętych 45 osób. Odprawiliśmy 1300 Mszy św, na których zostało udzielonych 45 500 komunii św.
 2. Odbyła się renowacja misji św prowadzona przez ks. Rafała Jarosiewicza z siedmioosobową grupą ewangelizacyjną.
 3. Odbyły się pielgrzymki:
  - do Fatimy na stu lecie objawień - 20 os.
  - piesza na Jasną Górę - około 50 os.
  - Różaniec do Granic do Kostomłotów - 53 os.
  - w Bieszczady - 52 os.
  - wycieczki do Wrocławia i Zamościa - 2 x 50 os.
  - Tygodniowy wyjazd dzieci i młodzieży na Podhale - 62 os.
 4. Odbył się 6. złaz harcerski św. Jerzego - na któym było około 300 harcerzy (największe zgromadzenie harcerskie w historii Grodziska).
 5. Przez cały rok działała świetlica przy kościele, która organizuje systematyczne i liczne zajęcia dla około 50 dzieci.
 6. Odbywały się również spotkania dla seniorów i innych wspólnot.

Inwestycje

 1. Został wykonany nowy dach na części kościoła ( 2000 m2 blachy aluminiowo-tytanowej).
 2. Na terenie wokół kościoła zostało posadzonych około 330 krzewów i drzewek.
 3. Został wykonany kompleksowy projekt modernizacji termicznej obiektu kościoła i uzyskaliśmy decyzję o dofinansowaniu planowanej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wartość planowanych prac przekracza 1 400 000 tys. zł).
 4. Trwają prace nad uporządkowaniem własności gruntów przy kościele.

Starajmy się o rozwój duchowy Kościoła nie zaniedbując spraw materialnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o budowanie wspólnoty uwielbienia Boga, którzy angażują się i wspierają podejmowania działania materialne i społeczne. Za każde okazane dobro Bóg zapłać.