Spotkania dla rodziców i chrzestnych dzieci odbywają się po  Mszy św. o godzinie 10:00 w ostatnią niedzielę miesiąca poprzedzającego miesiąc Chrztu. Prosimy o sprawdzenie w ogłoszeniach, czy nie ma ewentualnej zmiany terminu.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Chrztu św.:
1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
2.zaświadczenie z parafii chrzestnych, stwierdzające, że mogą być rodzicami chrzestnymi; 
3. jeżeli dziecko nie jest z naszej parafii, potrzebna jest zgoda z parafii, do której dziecko należy.