NIEDZIELA 11.03 - IV niedziela Wielkiego Postu
8.00 + Edwarda Kołtuniaka 35. r. śm, cr. Kołtuniaków, Guzków, Dasiewiczów
10.00 + Wojciecha i Kazimierza Szymaniaków
12.00 za Parafian
18.00 + Lucynę Firlej 3 r. śm, Stanisławę Kucharską 5 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 12.03  
7.15 + Teresę Tarczyńską 
18.00 + Jana, Genowefę, Kazimierza Grabowskich
19.30 + Mirosławę Przygoda

WTOREK 13.03 
7.15 + Jolanta Szymańska
18.00 + Henryka, Roberta, Franciszkę, i Stefana Bednarczyków
19.30 + Leszka Góreckiego     

ŚRODA 14.03
7.15 + Reginę Szafrańską
18.00 + Małgorzatę Gruszecką
19.30 + O Boże błog. i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Ewy i jej rodziny

CZWARTEK 15.03
7.15 + Mariana Kołodziejczyka
18.00 1) + Mirosławę Przygoda
         2) + Antoniego Mendygrał

PIĄTEK 16.03 
7.15 + cr. Kisielewskich, Aleksiejczyków i Sosnowskich
18.00 1) + Jana Wiącka
         2) + Danielę Krutulską, Jana Krajewskiego

SOBOTA 17.03 
7.15 1) + Leszka Góreckiego
       2) + Wojciecha Filipiaka 
18.00 Nowenna

NIEDZIELA 18.03 - V niedziela Wielkiego Postu
8.00 + Zbigniewa Banasiewicza, Stanisławę, Helenę, Józefa i Dmazego Szymaniaków
10.00 + Józefę i Józefa Sadowskich
12.00 za Parafian
18.00 + Józefa Woszczyka i zm. z rodz.