NIEDZIELA 23.12 - IV Niedziela Adwentu
8.00 + Janinę, Stanisława i Marka Tuszyńskich
10.00 + Hieronima Dębowskiego i Krystynę i Stępień
12.00 Za parafian
18.00 + Annę i Zygmunta Kućmierzów

PONIEDZIAŁEK 24.12 
 7.00 1) + Marcina Szyjkę w 37 r. śm.
        2) + Arkadiusza Garwołę

WTOREK 25.12 - uroczystość Narodzenia Pańskkiego
0.00 za parafian
8.00 + w int. Oskara w 5 urodziny oraz Oliwki i ich rodziców
10.00 1) w int. Zofii i Ryszarda Selman w 50. r. ślubu
         2) + Adama Łuszczewskiego jego rodziców i brata
12.00 w int. Ewy i Krzysztofa Paduch oraz za zmarłego Jerzego Banasiewicza
19.30 w int. Aliny i Jarosława Steciuk w 40 r. ślubu

ŚRODA 26.12 - święto. św. Szczepana, pierwszego męczennika
8.00 + Zenobię i Konstantego Słowińskich, Henrykę i Tadeusza Orackich, cr. Słowińskich i Orackich
10.00 + Bronisławę w 5 r. śm i Stanisława Bednarek, Stanisława Iwańskiego, Helenę Gałązka i cr. Bednarków
12.00 + Henryka, Lucynę, Leszka i Jerzego Goszczyńskich
18.00 Stanisława, Mariannę, Tadeusza i cr. Tomaszewskich, Marciniaków i Krzywickich

CZWARTEK 27.12 -święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
7.15 1) + Tadeusza Nałęcza
       2) + Janinę Sypnik
18.00 + Wojciecha Bohdana Wąsikowskiego

PIĄTEK 28.12 - święto św. Młodzianków, męczenników
7.15 1) Zofię Tryc w 1. urodziny
       2) + Barbarę Gaik
18.00 + Zbigniewa Centkowskiego

SOBOTA 29.12 
7.15 1) + Barbarę Sierocińską
        2) + Leszka Góreckiego
18.00 - Nowenna

NIEDZIELA 30.12 świeto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
8.00 O zdrowie, pomyślność i błog. Boże dla rodzin Kieszków, Kaczmarków, Krzywickich
10.00 + Tadeusza i Helene Bryła, Jana i Feliksę Bryła
12.00 Za parafian
18.00 + Zygmunta Zagrajka