1. Dzisiejsza uroczystość kończy rok liturgiczny. Za tydzień I Niedziela Adwentu. Za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia” można uzyskać odpust zupełny.
 2. Dziś po Mszy św. o 10.00 konferencja przed chrztem św.
 3. Spotkanie koła biblijnego w piątek po Mszy wieczornej.
 4. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca, dlatego zapraszamy na spotkanie kół różańcowych 0 17.15 i modlitwę różańcową o 17.30.
 5. 1 grudnia w pierwszą sobotę miesiaca dowiedziny chorych w domach
 6. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tace przeznaczone na WMSD św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
 7. Wraz z rozpoczęciem adwentu, tradycją naszej parafii jest obdarowywanie osób potrzebujących w artykuły pierwszej potrzeby. Dlatego przystępujemy do akcji "Tytka Caritas". Akcja ta polega na zbieraniu długoterminowych artykułów żywnościowych, środków chemicznych dla gospodarstwa domowego oraz zabawek dla dzieci. Torby z zakupionymi artykułami należy dostraczyć do kościoła do dnia 16 grudnia, składając je w  zakrystii lub bibliotece. Torby Caritasu "Tytka" wyłożóne są na stoliku w kruchcie przy puszce Caritas i w bibliotece. Za wszelkie dary serca dziękujemy.
 8. Zapraszamy do biblioteki parafialnej, w której można nabyć: świece wigilijne, które wspierają dzieło pomocy dzieciom oraz karty świąteczne, szopki, lampiony roratnie, kalendarze na rok 2019, świece i szatki chrzcielne i zaproszenia na uroczystość chrztu św.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
  -ś. p. Małgorzatę Jastrzębską w Jej intencji będziemy modlić się: 7, 14 XII o 7.00; 4, 14, 22 I o 18.00; 26 I o 7.15; 1 II 0 7.15; 7,22 II o 18.00
  -ś. p. Janinę Sypnik w Jej intencji będziemy modlić się 1 XII o 18.00; 27 XII 0 7.15; 5, 24 I o 7.15; 10, 17 I o 18.00; 2, 8 II o 7.15; 13, 26 II o 18.00; 9 III o 7.15; 22 III o 18.00