NIEDZIELA 10.02 - V Niedziela Zwykła
8.00 + Eugeniusza i Irenę Pawlak, Leszka Góreckiego
10.00 1) + Arkadiusza Garwołę
         2) O wieczną radość w 4. r. śm Zofii Pietrzak i wieczną radość dla Józefa
12.00 Za parafian
18.00 + Katarzynę w 18. r. śm. i Edwarda w 41 r.sm, Kućmierz na wyjeździe x. Piotra - + Zygmunta Zagrajka

PONIEDZIAŁEK 11.02 
 7.15 + Jana Ufniarza
18.00 1) + Tadeusza Nałęcza
           2) + Zygmunta Paska

WTOREK 12.02 - wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy 
7.15 + Ryszarda Bońdę
18.00 1) + Barbarę Gaik
          2) + Genowefę Donadt

ŚRODA 13.02 - wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy 
7.00 + Janusza Gajosa
18.00 1) + Janinę Sypnik
          2) +Elżbietę Cichocką

CZWARTEK 14.02 - święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa
7.15 + Zenona Pietrzaka
18.00 1) + Tadeusza Leszczyńskiego
          2) + Jerzego Wieczorka 2 r. śm. Dariusza, Bronisławę i Jana Wieczorków

PIĄTEK 15.02 
7.15 + Mariana Osiadacza
18.00 1) + Helenę Pogodzińską
          2) + Stanisławę i Zygmunta Noseckich

SOBOTA 16.02
7.15 + Tadeusza Nałęcza
18.00 - Nowenna

NIEDZIELA 10.02 - VI Niedziela Zwykła
8.00 1) + Władysławę Chmielewską 2 r. śm. i Józefa Chmielewskiego 10 r. śm.
        2) + Genowefę Jagiełło, Józefa 31 r. śm. i Jana Jagiełło, Mariannę, Lucjana, Tadeusza i Jerzego Zambrzyckich
10.00 + Aleksandra Koniecznego 11 r. śm.
12.00 Za parafian
18.00 + Wandę Gawryszewską 14 r. śm.