NIEDZIELA 25 września 2011 r.

 8.00 – +Henrykę w 13 r. śm.  i Mariana Cygankiewiczów

10.00 – O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Mateusza Sulgostowskiego w 16 r. urodzin.

12.00 – ZA PARAFIAN

18.00 – + Józefa Górkę w 8 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 26 września 2011 r.

 7.30 –

18.00 – +Ewę, Wacława, Janusza Kowalik oraz zm. z cr. Kowalików

 

WTOREK 27 września 2011 r.

 7.30 – O bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę M. Bożej dla Irminy i Sławka Pietraszków w 12 r. ślubu

18.00 – Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Marii w 35 r. urodzin

 

ŚRODA 28 września 2011 r.

 7.30 – + Wacławę i Władysława Michalak

18.00 – + Henrykę i Michała w 15 r. śm Bodych i Zdzisława Łyszkowskiego w 24 r. śm.

 

CZWARTEK 29 września 2011 r.

 7.30 – +Wandę i Stefana Bonikowskich, Stanisławę, Hieronima Woźnickich, Michalinę i Romana Mendygrałów

18.00 – +Jadwigę w 15 r. śm. I Jerzego 27 r. śm. Mossakowskich

 

PIĄTEK 30 września 2011 r.

 7.30 –

18.00 – 1) +Krzysztofa Wiącek

            2) +Stefana Jędrychowicza w 28 r. śm.

 

SOBOTA 1 października 2011 r.

 7.30 – +Krzysztofa Wiącek

18.00 – 1) + Stanisława Marciniaka oraz Aleksandrę i Szczepana Polaków

            2) + Zygfryda Marka Woropajew w miesiąc po śm.

 

NIEDZIELA 2 października 2011 r.

 8.00 – 1) Mariannę i Władysława Danielaków, Irenę i Władysława Czuprynków

           2) +Krzysztofa Wiącek

10.00 – O bł. Boże i potrzebne łaski dla Łukasza Wintmiller w 13. urodziny

12.00 – ZA PARAFIAN

18.00 - + Genowefę w 7 r. śm i Helenę w r. śm. Teodorczuk