NIEDZIELA 24.03 - III Niedziela Wielkiego Postu
8.00 + Edwarda Kołtuniaka cr.Kołtuniaków, Guzków i Dasiewiczów
10.00 + Genowefę, Zdzisława Łyszkowskich, Henrykę i Edwarda Bodych
12.00 Za parafian
18.00 + Mariannę Nowak 5 r. śm., Józefa Nowaka i cr. Nowaków

PONIEDZIAŁEK 25.03 - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 7.15 + Ewę Trzaska
18.00 1) + Ewę Iżycką 3 r. śm.
         2) + Mariannę .....

WTOREK 26.03 
7.15 + Ewę Trzaska
18.00 + Antoninę, Bogusława, Mikołaja Chłopek

ŚRODA 27.03 
7.15 + Ewę Trzaska
18.00 1) + Ryszarda Bońdę
         2) + Jana Ufniarza

CZWARTEK 28.03
7.15 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla rodziców
18.00 1) + Zenona Pietrzaka
          2) + Zygmunta Paska

PIĄTEK 29.03
7.15 -
18.00 1) + Elżbietę Cichocką
         2) + Mariana Osiadacza

SOBOTA 30.03
7.15 1) + Tadeusza Leszczyńskiego
       2) + Zofię Majtyka
18.00 - Nowenna

NIEDZIELA 31.03 - IV Niedziela Wielkiego Postu
8.00 + Monikę Kielszczyk 23 r. śm., Edwarda Jabłońskiego 19 r. śm. cr. Kielszczyków
10.00 1) + Franciszka i Bogumiłę Kubackich
         2) + Halinę Szczepanik 11 r. śm.
12.00 Za parafian
18.00 + Zdzisława Suskiego i zm. z rodz.