NIEDZIELA 4.03 - III niedziela Wielkiego Postu
8.00 + Helenę, Józefa, Andrzeja Gajewskich
10.00 + Henrykę Mikusek w 22 r. śm.
12.00 za Parafian
18.00 1) + Kazimierza Cendrowicza i zm. z rodziny.
         2) + Alojzego Pyl w 17 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 5.03  
7.15 + Małgorzatę Gruszecką 
18.00 1) + Krzysztofa, Mariana Sosińskich oraz Jarosława Gałeckiego
         2) + Mirosławę Przygoda

WTOREK 6.03 
7.15 + Barbarę Kierzkowską
18.00 1) + Teresę Szymańską
          2) + Jana Wiącka     

ŚRODA 7.03
7.15 + Wojciecha Filipiaka
18.00 1) + Mirosławę Przygoda
          2) + Reginę Szafrańską 

CZWARTEK 8.03
7.15 + Zofię Mironiuk 1 r. śm. i Franciszka Mironiuka
18.00 1) + Teresę Szymańską
         2) + Mariana Kołodziejczyka

PIĄTEK 9.03 
7.15 1) + Lucynę Pietrzak
       2) + Mieczysława Krzyszaka
18.00 1) Wypominki
         2) O błog. Boże i opiekę MB dla naszej parafii i pomyślny przebieg renowacji Kościoła

SOBOTA 10.03 
7.15 1) + Małgorzatę Gruszecką
       2) + Jana i Stanisławę Wiącków 
18.00 Nowenna

NIEDZIELA 11.03 - IV niedziela Wielkiego Postu
8.00 + Edwarda Kołtuniaka 35. r. śm, cr. Kołtuniaków, Guzków, Dasiewiczów
10.00 + Wojciecha i Kazimierza Szymaniaków
12.00 za Parafian
18.00 + Lucynę Firlej 3 r. śm, Stanisławę Kucharską 5 r. śm.